banner

家家篮社区蔬菜

JIAJIA BASKET

服务板块:

品牌策划 | 品牌设计

服务团队:

创意执行丨刘龙涛Eric
品牌设计丨赵忆杰Jo Cho
创意文案丨曾希杰Jay
客户经理丨孙国炜Roway